สภากาชาดไทยเทิดไท้สมเด็จย่า เสริมสร้างดูแลสุขภาพปวงประชา ห่างไกลไร้โรคา มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยฝ่ายการพยาบาล จัดกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 21-27 ตุลาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่มราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

.

ทั้งนี้ นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้นำคณะผู้บริหารทางการพยาบาล ร่วมทำพิธีถวายสักการะแด่ศาลพระภูมิเจ้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถวายสักการะและถวายพานพุ่ม พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลาทินทัต และตึกจักรพงษ์ รวมถึงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ณ ลานลีลาวดี เพื่อความเป็นสิริมงคล ในช่วงเช้าเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา