สภากาชาดสิงคโปร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 29 มีนาคม 2566 สภากาชาดสิงคโปร์พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.พญ.ชุติมา จิรภิญโญ และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับพันธกิจของศูนย์ฯ ณ ชั้น 14 อาคาร สก