สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ssup beauty and wellness สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ร่วมสู้ภัย Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มูลค่า 170,352 บาท โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ณ ตึกผ่าตัดเก่า (111)