สนับสนุนเครื่องอุปโภค

Oriental Princess สนับสนุนเครื่องอุปโภค ร่วมสู้ภัย Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มูลค่า 405,000 บาท โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ณ ตึกผ่าตัดเก่า (111)