สนับสนุนยานพาหนะรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (BANPU NEXT) ร่วมมือกับแบรนด์มูฟมี (Muvmi) และ P.Library Design Studio สนับสนุนยานพาหนะรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า เพื่อบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ที่ติดเชื้อโควิด-19 และมีอาการดีขึ้นแล้ว แต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงแรม OZONE HOTEL Samyan โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต