สนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

นายกุลวุฒิ วิรัตน์มาลี มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ศาลาทินทัต