สนับสนุนการผลิตหน้ากากประคบเย็น “CARE MASK”

วันที่ 7 มกราคม 2563 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด ( มหาชน ) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด ( มหาชน ) โดยคุณสมจิตร์ เนติธรรมากร ที่ปรึกษา บมจ.ไทยวาโก้ และคุณปวร จระมาศ ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง สนับสนุนการผลิตหน้ากากประคบเย็น ” CARE MASK ” มอบให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 1,000 ชิ้น มูลค่า 220,000 บาท โดยมี ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย