ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วย จัดกิจกรรมวันเด็ก

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง และศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วย พระราชทานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ปี 2562 ให้แก่เด็กป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและเด็กจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย เพื่อให้เด็กๆได้รับความสุข สนุกสนาน เช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไป ณ ห้องเรียนโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง  ชั้น 12 อาคาร สก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์