ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

วันที่ 20 มกราคม 2563 ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.ภานุวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ รศ.นพ.นภดล นพคุณ ผู้จัดการโครงการระบบสารสนเทศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารจอดรถหลังที่ 3 ชั้น 14