ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ มอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2513 มอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 บาท เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 และสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต