วันอานันทมหิดล 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ” เนื่องในวันอานันทมหิดล วันคล้ายวันสวรรคต 9 มิถุนายน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล นิสิตแพทย์ และบุคลากร เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้มีองค์กรภาครัฐ และเอกชน ส่งพวงมาลาเพื่อถวายสักการะ จำนวนทั้งสิ้น 198 หน่วยงาน (จัดงานเป็นการภายใน)