พิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล”

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร นิสิตแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ ลานหน้าศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช