วัตสัน ประเทศไทย มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ผู้บริหาร วัตสัน ประเทศไทย มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 500 ขวด ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ศาลาทินทัต