วัดป่าห้วยกุ่ม มอบเงินบริจาค

หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินบริจาค จำนวน 318,000 บาท เพื่อ “กองทุนผ้าป่า 100 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับพระภิกษุ – สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านผู้ป่วยวิกฤต รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ 2564 ณ หอผู้ป่วย อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 28 โซน C