ร้านไต๋ตง เลิศรส พุทธมณฑลสาย 2 มอบเงินบริจาค

นายบวร อัศวมงคลไพศาล เจ้าของร้านไต๋ตง เลิศรส พุทธมณฑลสาย 2 และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต