ร้อยดวงใจ อาลัยรัก

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงาน ร้อยดวงใจ อาลัยรัก พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุการทำงาน และเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน  มอบเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ล้อมกรอบทองคำ และใบประกาศเกียรติคุณ แด่ผู้เกษียณฯ และกล่าวสดุดี โอกาสนี้ รศ.นพ.ศิรชัย จินดารักษ์ เป็นตัวแทนผู้เกษียณฝ่ายชาย และนางชลิดา อุทัยเฉลิม หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม เป็นตัวแทนผู้เกษียณฯ ฝ่ายหญิง กล่าวแสดงความรู้สึก และให้ข้อคิดในการทำงาน พร้อมกันนี้ หัวหน้าฝ่ายและผู้แทนฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

*** สามารถ ดาวน์โหลด ภาพถ่ายภายในงานได้ที่ https://drive.google.com/…/1gg2AOhdyUKbMgMtqKcmD5Rl1oWo…