ร่วมสมทบเงินทุนในการซื้อเครื่องช่วยหายใจ พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ลูกอม

บริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด ร่วมสมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการซื้อเครื่องช่วยหายใจจำนวน 50,000 บาท พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ “ลูกอมเพลย์มอร์รสเลมอนซีซอลต์” จำนวน 5,000 ขวด (มูลค่ารวม 125,000 บาท) เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล ร่วมรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่30 มีนาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต