ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อ

คุณจินดา เจียรวงศ์ และ คุณสุคนธ์ สุรฤทธิยางกูร พร้อมด้วยคณะ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 620,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อและสนับสนุนช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า รศ.นพ.ขจร ตีรณธนากุล ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้แทนรับ เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564 ณ ศาลาทินทัต