“รู้เท่าทันโรคมะเร็งเต้านม ใส่ใจ ห่างไกล มะเร็งเต้านม“

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเสวนา “รู้เท่าทันโรคมะเร็งเต้านม ใส่ใจ ห่างไกล มะเร็งเต้านม” ร่วมไขข้อข้องใจกับสารพันปัญเรื่องมะเร็งเต้านม อาทิ เทคนิค “การคัดกรอง” มะเร็งเต้านมด้วยเครื่องมือทางรังสี เทคนิค “การผ่าตัด” มะเร็งเต้านม และนวัตกรรมการรักษามะเร็งเต้านม จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โดยมี รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจรฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง 1209 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

สามารถรับชม FB Live ย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/MDCU.chulalongkornuniversity/videos/892157478437624