รพ.จุฬาลงกรณ์ เข้ารับประกาศนียบัตรการรับรองเฉพาะโรค ระบบการดูแลรักษาโรคเบาหวาน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 อ.พญ. ณิชกานต์ หลายชูไทย แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม เป็นผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ารับประกาศนียบัตรการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ ระบบการดูแลรักษาโรคเบาหวาน ระดับศูนย์เบาหวาน (เด็กและผู้ใหญ่) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี