รพ.จุฬาลงกรณ์ รับประกาศนียบัตร “สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า”

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ารับประกาศนียบัตร “สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า” จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 โดยมี รศ.ดร.นพ.หม่อมหลวงกรเกียรติ์ สนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นผู้แทนเข้ารับประกาศนียบัตร ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี