มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย มอบขนม

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย มอบขนม จำนวน 180 กล่อง เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจต่อบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารอำนวยการ