มูลนิธิไอวีแอล (IVL Foundation) มอบเงินบริจาค

มูลนิธิไอวีแอล (IVL Foundation) มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วย Covid-19 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลสทินทัต