มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ และ เชฟปัง สนับสนุนอาหารสำเร็จรูป

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ โดยนางสาวจีรณัทย์ วงษ์หิรัญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด และเชฟปัง คงศักดิ์ ลิขิตจรรยากุล มอบอาหารสำเร็จรูป โดยการปรุงจาก เชฟปัง จากร้าน “MIGHTY PRIVATE DINING” จำนวน 150 กล่อง ภายใต้โครงการ ” Chef Cares ” เพื่อสนับสนุนงานบริการทางการแพทย์สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ และภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ ร่วมรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต