มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบอาหารกล่อง และเครื่องดื่ม

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ โดย นายธรณินทร์ นะโส ผู้จัดการแผนกขาย Food service และนายกิตติโชค โหมดเทศน์ เจ้าของร้าน Siam Charming มอบอาหารกล่องจำนวน 150 กล่อง และเครื่องดื่มจำนวน 150 ขวด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต