มูลนิธิสงเคราะห์สงฆ์อีสาน มอบเงินบริจาค

มูลนิธิสงเคราะห์สงฆ์อีสาน โดย พระครูสิริสิทธิสุนทร รองประธานมูลนิธิฯ พระมหาเจียม ชยมังคโล เลขาธิการมูลนิธิฯ พ.อ.ไพโรจน์ ศรีโท ผู้ช่วยเหรัญญิกมูลนิธิฯ มอบเงินบริจาคจำนวน 110,000 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต