มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ มอบเครื่องช่วยหายใจ

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 377 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลจำนวน 70 แห่ง รวมมูลค่า 55,000,000 บาท ซึ่งมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 25 เครื่อง มูลค่า 3,125,000 บาท โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และนางนุชรัตน์ เครืออารีย์รัตน์ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต