มาตรฐานการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปี 2565

5ส สร้างสิ่งแวดล้อม สร้างความสุข และความปลอดภัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดโครงการอบรม “มาตรฐานการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปี 2565” ให้กับบุคลากรภายใน โดยมี รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ เป็นวิทยากรให้คำแนะนำกับสมาชิกกลุ่มกิจกรรม 5ส

กิจกรรม 5ส เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาคุณภาพ สร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในที่ปฏิบัติงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน มีความถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย