มะเร็งลำไส้ใหญ่ ตรวจคัดกรองไว รักษาได้

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดเสวนาให้ความรู้ประชาชน เกี่ยวกับนวัตกรรมในการคัดกรองและความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิ รศ.พญ.สติมัย อนิวรรณน์ หน่วยโรคทางเดินอาหาร,ผศ.นพ.สืบพงศ์ ธนสารวิมล หน่วยมะเร็งวิทยา, อ.นพ.ฐิติเทพ ลิ้มวรพิทักษ์ หน่วยศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, อ.พญ.ณัฏยา ตียพันธ์ หน่วยมะเร็งวิทยา, อ.พญ.นุสรา ภาคย์วิศาล ศูนย์ฯโรคมะเร็งครบวงจรโดยมี รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หัวหน้าฝ่ายอายุรศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม 1209 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์