มอบ TV Samsung UHD TV

ายวรวัฒน์ ภาอาภรณ์ บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด มอบ TV Samsung UHD TV ขนาด 60 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 10 ชุด เพื่อใช้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ร่วมรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต

error: Content is protected !!