มอบ Gift Set สำหรับผู้ป่วย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้แทน บริษัท ฟาร์มแสนสุข จำกัด มอบ Gift Set สำหรับผู้ป่วย จำนวน 2,850 ชุด โดยมี นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ศาลาทินทัต