มอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลระบบการหายใจผู้ใหญ่

ฝ่ายการพยาบาล ร่วมกับ สาขาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลระบบการหายใจผู้ใหญ่ (Adult Respiratory Nurse Training Course) โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร และร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา