มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

นายกากัลยีต นารูจะ อุปนายก สมาคมมหาราจาการ์เด้นซิตี้ พร้อมด้วยคณะ มอบหน้ากากหน้ากาก N95 จำนวน 200 ชิ้น หน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 200 ชิ้น เจลล้างมือขนาด 500 ml จำนวน 40 ขวด เจลล้างมือขนาด 250 ml จำนวน 200 ขวด แผ่นกรองอากาศ จำนวน 50 ชิ้น และเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 10 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต