มอบเจลแอลกอฮอล์

บริษัทมูฟฟาสท์ จำกัด นำโดย คุณชาญชัย ดำรงกิตกุล มอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 188 ชิ้น ปริมาณชิ้นละ 5000 ml คิดเป็นมูลค่า 347,800 บาท เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ศาลาทินทัต