มอบเงินสนับสนุนสมทบทุนจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) นำโดย นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนสมทบทุนจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อCOVID-19 โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ และ รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการผู้ป่วยนอก ร่วมรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ศาลาทินฑัต