มอบเงินบริจาค

นายไพศาล ธรสารสมบัติ มอบเงินบริจาคจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านการคลัง เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต