ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณธีร์รัถต์ – คุณกิตติภัต – คุณนงนิภา สุทธิสัมพัทน์ มอบเงินบริจาค จำนวน 600,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยสภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ เป็นค่ายา ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ให้เลือด สำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต