มอบเงินบริจาคเพื่อพัฒนาวัคซีนโควิด-19

ชมรม ต.อ. 34 มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือแและป้องกันการเผยแพร่โรคอุบัติใหม่ เพื่อพัฒนาวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯด้านบริการ รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ศาลาทินทัต