มอบเงินบริจาค

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และรศ.ดร.นพ.โสภาคย์ มนัสนยกรณ์ เป็นผู้แทนรับ ณ ศาลาทินทัต