มอบเงินบริจาค

รศ.พญ.อัมพร สุคนธมาน มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการตรวจรักษาผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมถึงอุทิศให้กับ รศ.นพ.ประยูร สุคนธมาน โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต