มอบเงินบริจาค

นางภาวิณี – นายไพสิฐ ตันติเตมิท มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต