มอบเงินบริจาค

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19 และมอบน้ำดื่ม จำนวน 5,000 ชุด ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ และผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ร่วมรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต