มอบเงินบริจาค และแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ

นายบุญชู – นางดาวยุพา โรจน์หิรัญสกุล และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อให้กับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และมอบแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ จำนวน 100 ขวด โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และอ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต