มอบเงินบริจาค และแอลกอฮอล์เจล

ผศ.พญ.สุภรัตน์ จริยโกศล พญ.อรเกศ ปัญญาเนตินาถ และผู้ป่วย #ทีมสวยสวดมนต์ มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท และแอลกอฮอล์เจล จำนวน 100 ขวด เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบห้องปฏิบัติการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต