มอบเงินบริจาค และกล้วยหอมทอง

ชมรมครูเก่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มอบเงินบริจาค จำนวน 65,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และมอบกล้วยหอมทอง จำนวน 200 ผล เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกท่าน โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต