มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบกองทุนแข็งแรง-มั่งมี

ผู้แทน นายปัญญา มณีขาว มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อ สมทบกองทุน แข็งแรง – มั่งมี และเพื่อพัฒนาวิชาการวิจัยและบริการแผนกวิสัญญีวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.ปรก เหล่าสุวรรณ์ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต