มอบเงินบริจาค เพื่อหน่วยโรคปอด

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ธนพูนทรัพย์ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด นำโดย คุณจรินทร์ สุมานนท์ มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ศาลาทินทัต