มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนและสนับสนุนฝ่ายศัลยศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณณัฐนพ ใบโพธิ์วงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 150,000 บาท เพื่อสมทบทุนและสนับสนุนฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ชฎิล ธาระเวช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ศาลาทินทัต