มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

นางรัชนี จงรัตนะกุล มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม ฝ่ายอายุรศาสตร์ และนางชลิดา อุทัยเฉลิม หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต