ครอบครัวพันธุมโกมล มอบเงินบริจาค

ครอบครัวพันธุมโกมล มอบเงินบริจาค จำนวน 163,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องฟอกกากาศฆ่าเชื้อโควิด -19 แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต วันที่ 26 เมษายน 2564